Poradniki

Na czym polega turkusowa organizacja?

Z roku na rok na popularności zyskuje w naszym kraju styl zarządzania firmą zwany turkusową organizacją. Opiera się on na całkowitej rezygnacji z klasycznej hierarchii na rzecz samodzielnego ponoszenia odpowiedzialności i kontrolowania własnych zadań przez poszczególnych pracowników. Wymaga to oczywiście wzajemnego zaufania, a także bardzo silnego zaangażowania.

Trzy kluczowe założenia 


W przypadku turkusowej organizacji pracownicy nikomu nie podlegają, indywidualnie wypełniając misję firmy. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, do jakiego dąży celu i jakimi wartościami powinien się kierować na drodze do jego uzyskania. Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj osobowość jednostki – na równi z posiadanymi kompetencjami czy umiejętnościami zawodowymi. Fundamentalne decyzje podejmowane są zawsze zespołowo, dlatego na piedestale stawiana jest uczciwość. Wszystko to przekłada się na iście domową atmosferę w miejscu pracy. Obowiązuje kilka konkretnych założeń, które wymagają ścisłego przestrzegania. Pierwsze z nich głosi, że każda osoba zajmuje się wyłącznie tym, co potrafi robić najlepiej i co jest potrzebne do zrealizowania danego projektu. Kolejna zasada dotyczy ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny. Poza tym istnieje możliwość modyfikacji modelu działania, lecz tylko w uzgodnieniu z pozostałymi pracownikami.

Zobacz również:  Używane części samochodowe - Jak naprawić swój samochód samodzielnie i zaoszczędzić

Główne korzyści dla przedsiębiorstwa

Wdrożenie turkusowej organizacji pozwala na wykreowanie wyjątkowo przyjaznego klimatu w obrębie firmy, który w znacznym stopniu motywuje do działania. Ludzie przychodzą do niej z prawdziwą przyjemnością, a nie z poczucia obowiązku. Pozytywnym rezultatem omawianego stylu zarządzania jest również sprzyjanie rozwijaniu indywidualnej kreatywności, co szczególnie podoba się osobom nie lubiącym funkcjonować na płaszczyźnie zawodowej według narzuconych z góry, sztywnych reguł. Dodatkowa korzyść to pobudzenie motywacji u pracowników poprzez poszerzenie ich samodzielności. Menedżer nie sprawuje funkcji kontrolnej, więc każdy ma szansę na powolne wypracowanie produktywności na pożądanym poziomie. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że turkusowa organizacja prowadzi do lepszego zrozumienia wyznaczonych celów.

Uwagi końcowe 


Wprowadzanie turkusowego modelu zarządzania nie jest z pewnością zadaniem łatwym. Procesowi zmian musi przede wszystkim towarzyszyć dokładne wytłumaczenie pracownikom najważniejszych założeń oraz przedstawienie korzyści płynących dla firmy. Spore wątpliwości może budzić pełna swoboda działania, ale na szczęście istnieje bezpiecznik w postaci przydziału obowiązków z uwzględnieniem talentów poszczególnych podwładnych. Wystarczy, że każdy z nich będzie zajmował się tym, co znakomicie lub przynajmniej bardzo dobrze umie robić. Jeśli właściciel przedsiębiorstwa natrafi na opór, to wówczas optymalnym rozwiązaniem jest zorganizowanie kilku spotkań całego zespołu w celu ukazania przykładów innych podmiotów, które już wdrożyły schemat turkusowy i osiągnęły dzięki temu sukces na rynku. Dodajmy, że na początku trzeba się liczyć z nieznacznym spadkiem wydajności i rotacją zatrudnionych osób. Są to jednak problemy trwające maksymalnie dwa, trzy miesiące.

Zobacz również:  Uniwersalne wycieraczki samochodowe - czy warto?

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://pks-sa.com/o-nas/turkusowa-organizacja.html

Dodaj komentarz