Błąd P0456 – jak naprawić?

Definicja kodu P0456

Wykryto niewielki wyciek z układu odparowywania spalin

Co oznacza kod P0456?

P0456 jest ogólnym kodem OBD-II wskazującym, że moduł sterowania silnikiem (ECM) wykrył bardzo małą nieszczelność w układzie odparowywania podczas testu wyłączenia pojazdu. Test musi zakończyć się niepowodzeniem dwa razy z rzędu, aby ECM wyzwolił kod.

Co powoduje wystąpienie kodu P0456?

ECM nakazuje zaworowi kontrolnemu odmulania zamknięcie układu i aktywuje pompę próżniową odparowującą, aby doprowadzić układ do określonej, niewielkiej wartości podciśnienia, a następnie monitoruje układ pod kątem nieszczelności. Jeśli system wykryje bardzo mały wyciek podczas testu, wtedy ECM zapisuje kod i czeka do drugiego testu, który może być przeprowadzony i jeśli ten test wykryje bardzo mały wyciek, wtedy ECM zapisuje kod P0456 i włącza kontrolkę check engine.

Przyczyną kodu P0456 może być niewielka nieszczelność w którymkolwiek z elementów układu lub połączeń węży.

Zobacz również:  Błąd P0304 - jak naprawić?

Dwie najczęstsze przyczyny tego kodu to odpowietrznik korka paliwa i zawór odpowietrzający, który nie jest całkowicie szczelny.

Jakie są objawy kodu P0456?

Zapali się kontrolka Check Engine, a kod zostanie zapisany w pamięci ECM.

Jak mechanik może zdiagnozować kod P0456?

 • Zeskanuj kody i udokumentuj kod w ECM, przejrzyj dane z ramki zamrożenia, aby zobaczyć, kiedy wystąpiła usterka.
 • Sprawdzić cały system zaworu upustowego pary, w tym złącza węży zaworu upustowego i zaworu odpowietrzającego pod kątem uszkodzonych lub luźnych połączeń.
 • Sprawdza odpowietrznik zaworu odmulającego pod kątem obecności zanieczyszczeń, gruzu lub pajęczyn, które mogą spowodować, że zawór nie będzie w stanie całkowicie uszczelnić oparów.
 • Przeprowadzić badanie na obecność dymu w układzie oparów paliwa, aby spróbować zlokalizować przyczynę wycieku oparów za pomocą portu oparów testowych, sprawdzić korek paliwa pod kątem wycieku z odpowietrznika.
 • Sprawdza zawór kontrolny odmulania, aby sprawdzić, czy utrzymuje podciśnienie po włączeniu.
Zobacz również:  Błąd P0012 - jak naprawić?

Najczęstsze błędy podczas diagnozowania kodu P0456

 • Niesprawdzenie i założenie, że zawór kontrolny odmulania jest uszkodzony bez przeprowadzenia dokładnej diagnostyki całego układu, a następnie stwierdzenia, że przewody są uszkodzone lub przecięte
 • Zaniechanie kontroli szczelności i wymiany części, które mogą, ale nie muszą być przyczyną problemu
 • Niesprawdzenie biuletynów serwisowych, które mogą zawierać rozwiązanie dla kodu

Jak poważny jest kod P0456?

 • Kod P0456 powoduje zapalenie się kontrolki check engine i sam ten fakt powoduje nieudany test emisji spalin.
 • Kod ten oznacza, że w układzie oparów paliwa występuje bardzo mała nieszczelność i może być trudny do zlokalizowania w niektórych pojazdach, a kod będzie się pojawiał do czasu znalezienia nieszczelności.
 • Monitory ECM nie przejdzie emisji, jeśli nieszczelność nie zostanie znaleziony i tylko kontrolka Check Engine gaśnie.
Zobacz również:  Błąd P0401 - jak naprawić?

Jakie naprawy mogą naprawić kod P0456?

 • Wymienić nieszczelny korek paliwa.
 • Wymiana nieszczelnego lub zatkanego zaworu upustowego powietrza.
 • Wymiana nieszczelnego zaworu odpowietrzającego

Dodatkowe uwagi dotyczące kodu P0456

Kod P0456 nie jest powszechnym kodem dla większości pojazdów, a niektórzy producenci w ogóle nie używają tego kodu. Pojazdy, które pochodzą z lampką kontrolną silnika z tym kodem, najczęstszą przyczyną jest to, że korek paliwa lub zawór upustowy kontroli lub zawór odpowietrzający nie trzyma oparów całkowicie i ma bardzo małe wycieki, które są wykrywane.

Dodaj komentarz