Błąd P0037 – jak naprawić?

Definicja kodu błędu P0037

P0037 to kod dla obwodu regulacji ogrzewania HO2S Low (Bank 1, czujnik 2).

Co oznacza kod P0037

Kod P0037 wskazuje, że aby silnik pracował prawidłowo, spaliny muszą mieć stosunek powietrza do paliwa 14,7 do 1, jak określono przez podgrzewane czujniki tlenu (HO2S), które wykrywają zawartość tlenu w spalinach pojazdu. Informacja ta jest przesyłana do modułu sterowania silnikiem (ECM) w celu dostosowania ilości paliwa dostarczanego do silnika. Układ HO2S jest podgrzewany, aby zapewnić bardzo szybką transmisję danych do systemu zamkniętej pętli ECM, co pomaga kontrolować emisję spalin podczas rozruchu oraz gdy silnik jest zimny lub rozgrzewa się.

Co powoduje wystąpienie kodu P0037?

Jeśli kod zostanie skasowany i zresetowany, a następnie ponownie pojawi się kontrolka Check Engine i kod OBD-II, oznacza to, że czujnik HO2S dla banku silnika 1 i czujnik #2, który znajduje się z tyłu katalizatora, nie wysyła prawidłowych informacji do ECM i może być uszkodzony lub wadliwy. Czujnik może mieć uszkodzony wewnętrzny element grzejny lub może mieć złą masę, wejście baterii 12 V lub złe złącze. Uszkodzenie ECM jest dość rzadkie.

Jakie są objawy kodu P0037?

ECM wykrywa, że obwód grzałki czujnika O2 ma niski prąd lub obwód otwarty i przechodzi w tryb awaryjny do momentu wyłączenia zapłonu. Tryb failsafe powoduje różne dolegliwości w zależności od pojazdu, producenta pojazdu i programowania ECM. Ten tryb awaryjny będzie działał do czasu usunięcia problemu. Jednymi z najczęstszych problemów podczas jazdy w trybie awaryjnym mogą być wahania, nieregularna praca i niska moc. Lampka kontrolna Check Engine zapali się, gdy ECM wykryje niski poziom obwodu sterującego.

Zobacz również:  Błąd P0330 - jak naprawić?

Jak mechanik może zdiagnozować kod P0037?

P0037 jest diagnozowany tylko za pomocą skanera OBD-II. Mechanik musi zresetować kod OBD-II i przetestować pojazd, aby sprawdzić, czy kod powróci. Jeśli powraca, mechanik powinien sprawdzić zarówno zasilanie, jak i masę czujnika, w tym sprawdzić okablowanie i czujnik. Wiele problemów z tym kodem jest związanych z okablowaniem z powodu ciepła spalin.

Najczęstsze błędy podczas diagnozowania kodu P0037

Nie należy natychmiast wymieniać układu HO2S przed dokładnym sprawdzeniem wszystkich powiązanych przewodów i złączy. Mechanik powinien upewnić się, że na czujniku jest napięcie 12 V, a masa jest dobra. Należy również sprawdzić obie strony okablowania złącza, aby upewnić się, że złącze jest dobre.

Jak poważny jest kod P0037?

Kod P0037 jest zazwyczaj poprzedzony pojawieniem się kontrolki Check Engine na desce rozdzielczej pojazdu podczas jazdy. Pojazd może nadal jeździć, ale musi zostać jak najszybciej prawidłowo zdiagnozowany, aby uniknąć dalszych problemów, takich jak błędy pętli czujników, wysokie zużycie paliwa, nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie innych elementów.

Zobacz również:  Błąd P0312 - jak naprawić?

Często, jeśli kontrolka Check Engine zapaliła się natychmiast po uruchomieniu, system OBD-II może zostać zresetowany i pojazd będzie działał normalnie.

Jakie naprawy mogą usunąć kod P0037?

Najczęstsze potencjalne naprawy, aby naprawić kod P0037 są następujące:

  1. Zlecić uprawnionemu technikowi sprawdzenie kodu za pomocą skanera. Zresetować kody usterek i przeprowadzić test drogowy.
  2. Jeśli kod P0037 powróci, wykonaj procedurę testową. Możesz mieć kilka problemów, ale uszkodzone okablowanie z powodu nadmiernego ciepła spalin jest najczęstszym. Przed wymianą czujnika upewnij się, że okablowanie jest dobre i ma odpowiednie napięcie oraz masę dla czujnika.

Procedura badania

Przy włączonym kluczyku i wyłączonym silniku sprawdzić woltomierzem, czy napięcie z bezpiecznika akumulatora do elementu grzejnego wynosi 12+ V. Jeśli nie ma napięcia, należy naprawić przerwę lub zwarcie w obwodzie zasilania 12 V, określając najpierw, czy z powodu zwarcia należy wymienić przepalony bezpiecznik. Jeśli zasilanie z akumulatora jest nienaruszone, odłączyć obwód masy (sterowania) od złącza przewodów ECM i sprawdzić rezystancję obwodu. Jeśli opór jest nieskończony, należy naprawić otwarty obwód. Jeśli obwód kontrolny sprawdza się, podejrzewaj uszkodzony czujnik O2. Wymienić i ponownie sprawdzić.

Zobacz również:  Błąd P0305 - jak naprawić?

Po doświadczeniach z tym problemem w przeszłości, najczęstszym problemem jest uszkodzenie przewodów czujnika, spowodowane nieprawidłowym montażem lub uszkodzeniem zacisków przewodów, co powoduje, że przewody dotykają układu wydechowego, w tym katalizatora, który jest najgorętszą częścią układu wydechowego. Jest bardzo prawdopodobne, że tylny czujnik zostanie usunięty lub narażony na uszkodzenia fizyczne podczas prac związanych z układem wydechowym lub napędowym, co stwarza wiele potencjalnych problemów. Jeśli okablowanie samego czujnika jest uszkodzone, nie należy próbować go naprawiać, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie działał prawidłowo. W takich przypadkach należy po prostu wymienić czujnik.

Dodatkowe uwagi dotyczące kodu P0037

W wielu pojazdach z przebiegiem ponad 100 000 km występują chwilowe problemy z czujnikami, które często pojawiają się podczas rozruchu lub długotrwałego obciążenia układu napędowego. Jeśli zapali się kontrolka Check Engine, a pojazd wydaje się działać normalnie, system OBD-II można zresetować za pomocą skanera i problem może nie wystąpić ponownie. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić usterkę i zresetować ją przed dokonaniem jakichkolwiek napraw.

Dodaj komentarz