Kody błędów DTC

Błąd P0316 – jak naprawić?

Definicja kodu P0316

Kod P0316 jest ogólnym kodem układu napędowego związanym z układem zapłonowym lub błędem zapłonu. Pojawienie się tego kodu oznacza, że podczas rozruchu, w ciągu pierwszych 1000 obrotów, wykryto niewypał zapłonu.

Kody związane z P0316 obejmują:

 • P0300: Wykryto losowy niewypał/wielokrotny niewypał cylindra.
 • P0301: Wykryto niezgodność zapłonu na cylindrze 1.
 • P0302: Wykryto brak zapłonu na cylindrze 2
 • P0303: Błąd zapłonu wykryty na cylindrze 3
 • P0304: Wykryto niewypał cylindra 4
 • P0305: Wykryto niewypał cylindra 5
 • P0306: Stwierdzony brak zapłonu cylindra 6
 • P0307: Stwierdzony brak zapłonu cylindra 7
 • P0308: Stwierdzony brak zapłonu cylindra 8
 • P0309: Stwierdzony brak zapłonu cylindra 9
 • P0310: Wykryty brak zapłonu cylindra 10
 • P0311: Wykryty brak zapłonu cylindra 11
 • P0312: Wykryto niezgodność zapłonu na cylindrze 12

Co oznacza kod P0316

Moduł sterujący silnika (ECM) oblicza dawkę paliwa i czas zapłonu, biorąc pod uwagę położenie wału korbowego, położenie wałka rozrządu i liczbę obrotów silnika. Jeśli ECM wykryje odchylenie od zadanych parametrów w położeniu wałka rozrządu i wału korbowego, następuje zapłon silnika i podczas skanowania OBD-II może pojawić się kod P0316.

Co powoduje kod P0316?

Kilka problemów może spowodować kod P0316, w tym:

 • Uszkodzone lub wadliwe elementy układu zapłonowego, w tym:
 • Świece zapłonowe i podobne elementy
 • Cewki zapłonowe
 • Niski poziom paliwa spowodowany niskim ciśnieniem paliwa
 • Słaba lub niska jakość paliwa
 • Brak paliwa
 • Nieszczelności podciśnienia w silniku
 • Uszkodzony lub wadliwy układ recyrkulacji spalin (EGR)
 • Uszkodzony lub zatkany konwerter katalityczny
 • Uszkodzone lub wadliwe wtryskiwacze paliwa
 • Uszkodzony lub wadliwy czujnik położenia wału korbowego
 • Uszkodzone lub wadliwe przewody lub złącza czujnika położenia wału korbowego
 • Uszkodzony lub wadliwy ECM (rzadko)
Zobacz również:  Błąd P0118 - jak naprawić?

Jakie są objawy kodu P0316?

Objawy kodu P0316 mogą obejmować:

 • Zapalona kontrolka check engine lub lampka ostrzegawcza
 • Zmniejszona moc pojazdu
 • Nierówna praca na biegu jałowym
 • Wrażenie szorstkości lub „stukania” przy przyspieszaniu.

Jak mechanik może zdiagnozować kod P0316?

Mechanik może użyć kilku metod do zdiagnozowania kodu usterki P0316, w tym:

 • Użycie skanera OBD-II w celu wyszukania zapisanego kodu usterki P0316.
 • Sprawdzić wzrokowo wszystkie przewody i elementy elektryczne pod kątem widocznych oznak uszkodzenia lub zużycia.
 • Sprawdź dokumentację serwisową pojazdu, aby upewnić się, że wszystkie przeglądy i regulacje są aktualne
 • Przesunąć cewki, świece zapłonowe i elementy cylindra, aby potwierdzić, czy konkretny cylinder jest uszkodzony.
 • Sprawdź stan paliwa, aby sprawdzić, czy nie występuje stan chudego paliwa, który może być spowodowany niskim ciśnieniem paliwa.
 • Jeśli paliwo jest ubogie, sprawdź, czy nie ma poważnej nieszczelności podciśnieniowej.
 • Sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych lub wadliwych wtryskiwaczy paliwa.
 • Sprawdzić, czy zawór EGR działa prawidłowo
 • Sprawdzić, czy katalizator jest zatkany
 • Sprawdzić, czy czujniki położenia wałka rozrządu, okablowanie i złącza są uszkodzone lub nieprawidłowe
Zobacz również:  Błąd P0446 - jak naprawić?

Najczęstsze błędy podczas diagnozowania kodu P0316

Częstym błędem popełnianym podczas diagnozowania kodu usterki P0316 jest niepotrzebna wymiana elementów układu zapłonowego. Te elementy są najprawdopodobniej przyczyną wystąpienia kodu, ale należy przeprowadzić pełną diagnostykę, w tym sprawdzić, czy nie występują dodatkowe lub towarzyszące kody usterek.

Jak poważny jest kod P0316?

Ponieważ usterki, w których zapisany jest kod P2090 mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy samochodem, jest to potencjalnie poważny kod. W przypadku pojawienia się tego kodu, zaleca się jak najszybsze oddanie pojazdu do serwisu lub mechanika w celu zdiagnozowania i naprawy.

Jakie naprawy mogą naprawić kod P0316?

Kilka napraw może naprawić P0316 kod usterki i obejmują:

 1. Upewnij się, że pojazd jest pełny paliwa
 2. Naprawić wszelkie uszkodzone lub wadliwe przewody elektryczne lub komponenty.
 3. Jeśli konieczna jest konserwacja, należy przeprowadzić przegląd i upewnić się, że świece zapłonowe, cewki zapłonowe, kołpak rozdzielacza i inne powiązane elementy działają prawidłowo, wymieniając lub naprawiając uszkodzone lub wadliwe elementy, jeśli to konieczne.
 4. Naprawić lub wymienić uszkodzone lub wadliwe świece zapłonowe i powiązane elementy.
 5. Naprawić lub wymienić uszkodzone lub wadliwe wtryskiwacze paliwa
 6. Naprawić lub wymienić uszkodzone lub wadliwe zawory EGR
 7. Wyczyść wszelkie blokady katalizatora
 8. Naprawa lub wymiana uszkodzonych lub wadliwych czujników położenia wałka rozrządu i związanych z nimi elementów
 9. Resetowanie, naprawa lub wymiana uszkodzonego lub wadliwego ECM (rzadko)
 10. Skasować wszystkie kody, przejechać się pojazdem i ponownie zeskanować, aby sprawdzić, czy kody pojawiły się ponownie.
Zobacz również:  Błąd P0122 - jak naprawić?

Dodatkowe uwagi do rozważenia w odniesieniu do kodu P0316

 • Jeśli pojawi się jakikolwiek kod niewypału silnika inny niż P0316, upewnij się, że został on najpierw zdiagnozowany i naprawiony.
 • Ponadto, istnieją Techniczne Biuletyny Serwisowe (TSBs) związane z kodem P0316, a YourMechanic zaleca zawsze sprawdzenie wszelkich biuletynów związanych przed każdą naprawą pojazdu.

Dodaj komentarz